ฉลาดคิด

22

วิธีคิดของคนที่ประสบความสำเร็จ
จะไม่ค่อยเหมือนคนปกติทั่วไป
วิธีคิดที่แตกต่างนี้ ไม่ได้เกิดหลัง
จากที่ประสบความสำเร็จแล้ว
แต่มันเกิดขึ้นระหว่างที่ลงมือทำ

เราก็สามารถประสบความสำเร็จได้
ถ้าเราหัดฝึกคิดให้เป็น และพยายาม
มองหาประสบการณ์ใหม่ๆ ตลอดเวลา
ธรรมชาติมนุษย์มักกลัวความล้มเหลว
อะไรที่ไม่เคยทำ สมองของเราก็จะสั่ง
ให้ถอยห่างทันที และทำเฉพาะสิ่งที่คุ้นเคย

คนสำเร็จในโลกนี้จึงมีจำนวนอัตราส่วน
ที่น้อยกว่าคนทั่วไป เพราะความสำเร็จนั้น
มักจะเกิดจากการทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำ
และพร้อมทำทุกอย่างเพื่อก้าวข้ามความ
………………..”ล้มเหลว”…………….

 

mlmonline,ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์,งานออนไลน์,mlm

ถูกใจ | แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น