นักดับฝันมีมากกว่านักดับเพลิง

47

 

โลกนี้มีจำนวนนัก “ดับฝัน”
…………………มากกว่า
จำนวนของนัก “ดับเพลิง”

 

เวลาเราอยากทำอะไรก็ตาม
ให้สำเร็จ ก็มักจะมีคนที่ไม่เห็นด้วย
บางกลุ่มอยู่เสมอ อย่าให้ความคิด
เชิงลบ จากคนเหล่านั้นมาฉุดดึงเราไว้

เลือกที่สื่อสารกับคนที่ช่วยเหลือเรา
และ เป็นกำลังใจให้กับเราจะดีกว่า
เราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองว่า…
เราต้องการอะไร แล้วจะได้สิ่งนั้นอย่างไร

 

หลายคน ยังจมอยู่กับความล้มเหลว
ในอดีต จนไม่กล้าที่จะทำอะไร
ฉันทำไม่ได้ ฉันยังไม่เก่ง ยังไม่ดีพอ
ฉันไม่คู่ควร การที่เราไม่เคยทำอะไรได้
ไม่ได้หมายความว่าเราทำสิ่งนั้นไม่ได้

 

เพราะความเชื่อเหล่านี้
นอกจากจะไม่เป็นความจริงแล้ว
มันยังไม่ได้ช่วยอะไรเราอีกด้วย

เราต้องมีเป้าหมาย และไม่ควร
สนใจเสียงวิพากษ์ วิจารณ์ต่างๆ
ที่จะทำให้ตัวเราไปไม่ถึงจุดหมาย

 

แม้วันนี้เราอาจจะยังล้มเหลว แต่…
คนที่สำเร็จมากกว่า ย่อมเคยผ่าน
ความล้มเหลวมามากกว่าเสมอเช่นกัน

 

ถูกใจ | แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น