ทำงาน ทำเงิน

gdi

ลักษณะการทำเงินแบบ Affiliate Program

gdi

Affiliate Program คือลักษณะการทำธุรกิจแบบที่เราไม่จำเป็นต้องมีสินค้าเอง เราทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลาง ประชาสัมพันธ์ ทำการตลาดให้กับสินค้า บริการของแบรนด์นั้น ๆ เมื่อลูกค้ามาซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆ ผ่านเราที่เป็นตัวกลาง ทางบริษัทหรือแบรนด์นั้น ๆ ก็จะแบ่งรายได้ตามสัดส่วนที่ได้ ทำการตกลงกับเราไว้
บริษัท Global Domain International (GDI) เองก็ดำเนินธุรกิจในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน โดยเราเองมีหน้าที่เพียงเป็นตัวกลางทำการตลาด ประชาสัมพันธ์บริการของบริษัทให้กับผู้สนใจทั่วไป เมื่อผู้สนใจเข้ามาร่วมใช้บริการทางเราเองก็จะมีส่วนแบ่งรายได้ ตามแผนธุรกิจที่ได้กล่าวมาแล้ว
ตัวอย่างบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบ Affiliate ดังรูปด้านบนนี้ เช่น Amazon.com, Shopping.com, Clickbank.com ,LinkShare.com และอื่น ๆ อีกจำนวนมากบนโลกออนไลน์
การสร้างเครือข่ายแบบ Multi Level Marketing (MLM)

gdi

การตลาดแบบเครือข่าย มีจุดดีในเรื่องการกระจายบริการและสินค้าไปสู่ผู้บริโภค ได้ อย่างกว้างขวาง ดังนั้น GDI จึงนำรูปแบบการตลาดแบบนี้เข้ามาผสมด้วย เพื่อให้เกิด เครือข่ายผู้ใช้บริการได้ครอบคลุมทั่วโลก โดยเราในฐานะ Affiliate ของ GDI สามารถนำจุดดีในส่วนนี้ไปสร้างองค์กรให้กระจายออกไปในวงกว้างได้ง่าย
เทคนิคการทำการตลาด

gdi

เนื่องด้วยสินค้าของ GDI มาในรูปแบบของ Digital Product ซึ่งเป็นบริการออนไลน์ ทั้ง Domain name , Basic hosting หรือแม้กระทั่งระบบสร้างเว็บสำเร็จรูปต่าง ๆ ดังนั้นกลุ่มผู้ใช้จึงอยู่ในทุกเพศทุกวัย ที่สนใจในเรื่องเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ การทำการตลาดจึงสามารถทำได้หลายหลาย เช่น
  • การตลาดผ่านอีเมล์ (Email Marketing)
  • การตลาดผ่าน Social Network เช่น Facebook ,Twitter ,Youtube
  • การตลาดผ่าน Search Engine เช่น Google, Yahoo
  • การตลาดแบบออฟไลน์เช่น โปสเตอร์ นามบัตร ฯลฯ
  • รวมทั้งการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
โอกาสต่อยอดทางธุรกิจ

gdi

เนื่องจากสินค้าและบริการ ที่ได้รับจาก GDI เป็นที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต (Domain name) , พื้นที่ฝากเว็บไซต์ (Hosting) และเว็บไซต์สำเร็จรูป ดังนั้นเปิดโอกาสให้นักธุรกิจสามารถนำไปต่อยอดในธุรกิจอื่น ๆ ได้ทันที เช่น
การนำไปสร้างร้านค้าออนไลน์ (ecommerce site) บนชื่อโดเมนของตัวเอง หรือการนำไปทำโฆษณาสร้างได้กับ Google Adsense หรือ Affiliate เจ้าอื่น ๆ ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ตได้ไม่จำกัด
ช่องทางการรับรายได้

gdi

การรับรายได้ (Commission) ของนักธุรกิจ GDI จะสามารถรับได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
  • ผ่านเช็ค สามารถนำไปขึ้นเงินกับธนาคารได้ประเทศไทยได้ทุกที่ทันที
  • ผ่านธนาคารออนไลน์อย่าง PayPal
  • ผ่านบัญชีธนาคาร โดยการโอนเข้าบัญชีโดยตรง วิธีนี้จะเรียกว่าแบบ Bankwire

 

ถูกใจ | แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น