ถึงเวลาต้องเปลี่ยน

125
mlmonline,ธุรกิจเครือข่ายออนไลน์,งานออนไลน์,mlm

คนส่วนใหญ่รู้สึกแบบนี้
ไม่พอใจกับชีวิตอยู่เรื่อยๆ
แต่ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลง

อยากที่จะพัฒนา มีวินัย
อยากทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อยากมีรายได้มากขึ้น
อยากเปลี่ยนแปลง
แต่เรามักไม่ชอบมัน
หรือ………ทำไม่ได้

เป็นเพราะเรายึดติด
อยู่ในความมั่นคงแน่นอน
ซึ่งความจริงของโลก
ไม่มีสิ่งใดมั่นคงยั่งยืน
เราไม่อาจคาดหวังให้คนอื่น
และตัวเราเองเป็นไปตามที่
คิดหวังไว้ได้ทุกอย่าง

หากเราอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
เราก็ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลง
ลองฝึกตัวเองวันละเล็ก วันละน้อย

ฝึกยอมรับความไม่มั่นคงของธรรมชาติ
มองทุกสิ่งอย่างอย่างที่มันเป็น
ไม่ใช่!!
มองมันอย่างที่เราต้องการให้เป็น

ฝึกผ่อนคลายกับอารมณ์ ทำกิจกรรม
ที่ช่วยให้เราปลดปล่อยความกังวล
จากความคิด เพื่อให้จิตใจมีเวลาสงบบ้าง

ฝึกขอบคุณทุกๆ โอกาสที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
และใช้โอกาสนั้นๆ ลงมือทำในสิ่งที่ต้องทำ
บอกกับตัวเองเสมอว่า ฉันมีโอกาสที่จะทำสิ่งนี้

ปรับมุมมองแค่องศาเดียว ความสุขก็มายืนอยู่ตรงหน้าแล้ว..

 

shadow-10

แชร์ | แสดงความคิดเห็น